Politici van Puur voor de rechter gedaagd

Persbericht 6 september 2021

Collectief ‘Transparant bestuur Noordwijk’ wil onderste steen boven

Het Collectief ‘Transparant Bestuur Noordwijk’, dat is opgericht naar aanleiding van het document over ondermijning van de democratie, heeft de eerste stap gezet om de onderste steen boven te krijgen. De door het Collectief ingeschakelde advocaat heeft een verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor ingediend bij de Rechtbank Den Haag. Zij willen Puur-prominenten Taetske Visser-Danser, Hans Bakker, Gerben van Duin, en D66-kopstuk Ton van Rijnberk onder ede horen over dit omstreden document. Omdat sprake is van een wraakactie vanuit Puur en Van Rijnberk via dit (b)roddelwerk. Het Collectief wil verder dat álle zaken rond integriteit en ondermijning worden onderzocht. En niet alleen het (beperkte) deel dat Puur wil onderzoeken.

Pieter Omtzicht


In een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk verwijst het Collectief naar Pieter Omtzigt en Renske Leijten die diverse misstanden vanuit de overheid, machtsmisbruik door bestuurders jegens burgers en het ten onrechte onder de pet houden van belangrijke informatie hebben blootgelegd.

Op basis van via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verkregen documenten concludeert het Collectief dat ook voormalige Noordwijkse bestuurders de beginselen van onze rechtsstaat en van behoorlijk bestuur hebben geschonden. De partijelite van Puur en D66-er Van Rijnberk hebben zich schuldig gemaakt aan (anonieme) roddel en achterklap jegens diverse burgers en ondernemers die hen niet aanstaan. Tevens is sprake van machtsmisbruik en het verspreiden van (naar eigen zeggen) interne documenten binnen de provincie, om daarmee op illegale wijze de besluitvorming rond de woningbouw in Noordwijk te manipuleren. Waarbij tevens diverse Noordwijkers in een kwaad daglicht zijn gezet.

Puur-politici en Ton van Rijnberk (D66) probeerden ‘doofpot’

Door een Wob-verzoek van voorjaar 2020 bij de provincie van Victor Salman en Gerard Duijndam werd het bestaan van het omstreden document ‘Ondermijning’ onthuld. Uiteindelijk heeft het college van B&W van Noordwijk het betreffende document gedeeltelijk openbaar gemaakt. Opvallend is dat Provinciaal Statenlid Ton van Rijnberk (D66) en de voormalige wethouders Bakker en Van Duin (Puur) hebben geprobeerd openbaarmaking van diverse documenten te voorkomen. Zij hebben actief gepoogd alle stukken en hun eigen niet integere handelswijze in de doofpot te houden.

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur) hanteert dezelfde tactiek. Zij weigerde tijdens de laatste raadsvergadering tot driemaal toe antwoord te geven op diverse vragen omtrent de totstandkoming van het document ‘Ondermijning’, maar stemde ondanks haar eigen belang daarbij vervolgens wel mee over de drie ingediende moties over dit onderwerp.

Collectief wil onderzoek naar alle ‘kwesties’

Het college van B&W heeft zich gedistantieerd van de wijze van totstandkoming en inhoud van het document ‘Ondermijning’; dit document is “Noordwijk onwaardig”. Het is onbegrijpelijk dat Puur, D66, GroenLinks en PvdA dit oordeel niet willen onderschrijven. En hiernaar geen onderzoek willen doen. Net zoals zij in het verleden geen onderzoek hebben willen doen naar de meldingen van mogelijke misstanden en niet integere gedragingen van hun eigen bestuurders omtrent zaken die de gemeenschap mogelijk miljoenen hebben gekost.

Deze partijen willen op basis van het door hun partijgenoten gefabriceerde ‘(b)roddelwerk’ alleen onderzoek doen naar anderen. Maar weigeren een onderzoek naar zichzelf. Dit is hypocriet gedrag.

Het Collectief is van mening dat alles onderzocht moet worden: de beschuldigingen vanuit de clan rond Puur, hoe een en ander tot stand is gekomen, eventueel machtsmisbruik daarbij en de eerder bij de gemeente Noordwijk aangekaarte zaken over het handelen van diverse bestuurders uit de voorgaande perioden.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top