College in de fout bij Kies Transparant Krant

Het College van B&W van Noordwijk heeft dinsdag 27 november 2018 een persbericht verstuurd over de ‘Kies Transparant Krant’. Met deze overspannen reactie gaat het College op meerdere punten opnieuw de fout in. Het is illustratief voor de bestuurlijke arrogantie van onze huidige burgemeester en wethouders. ‘Oude politiek’ waar wij vanaf moeten. De Noordwijkse kiezer heeft dit op 21 november al gedaan!

Kies Transparant Krant

Zonder enig concreet voorbeeld of bewijs te (kunnen) noemen wordt door het College gesproken van “valse aantijgingen” en “pertinent onjuiste feiten”. Hiermee wordt het ‘Comité Noordwijk Transparant’ zonder ook maar enige concrete onderbouwing in een kwaad daglicht gesteld.
Tevens wordt Uitgeverij Verhagen er ten onrechte met de haren bijgesleept; ook dit is kwalijk. De genoemde uitgever is namelijk op geen enkele wijze betrokken geweest bij de inhoud, druk, of verspreiding van de Transparant Krant. Het Comité was zich zeer wel bewust van het feit dat dit College censuur wilde uitoefenen met oneigenlijke economische machtsmiddelen. En heeft deze kwetsbare ondernemers er dan ook buiten gelaten.

Voorstel voor gesprek

Op maandagmiddag 26 november stuurde het College per mail een uitnodiging aan een van de leden van het ‘Comité Noordwijk Transparant’ voor een gesprek met het Comité op dinsdag 27 november om 09.00 uur. Een uitnodiging op zo’n korte termijn is niet echt fatsoenlijk. De meeste leden van ons Comité moeten overdag gewoon werken. Daarom is door het Comité voorgesteld het gevraagde overleg te voeren op 18 december.

Het bevreemd ons dat het College een persbericht uit-doet gaan op 27 november, na onze reactie op de genoemde uitnodiging voor een gesprek op 27 november. Tevens bevreemd het ons dat het College in het persbericht een aantal namen van het Comité noemt, wetende dat dit slechts een deel van het Comité is. Dit getuigt van weinig zorgvuldig handelen.

Openbaar en transparant

Het College dient alsnog zo spoedig mogelijk onderbouwd aan te geven welke feiten in haar ogen niet juist zouden zijn. Het Comité zal tijdens het gesprek ook zaken inbrengen waarin het College niet integer heeft gehandeld. Dit betreft onder andere onwaarheden over de verspreiding van de ‘passief openbare’ besluitenlijsten. Tevens kunnen vraagtekens gezet worden bij het gebruiken van gemeenschapsgeld door wethouders om uit te leggen hoe goed ze het hebben gedaan, het daartoe inhuren en betalen van een onafhankelijke lokale journalist. Hierdoor ontstaat een ongelijk speelveld voor de oppositie partijen.

Uiteraard kan het gevraagde gesprek niet in een achterkamertje plaatsvinden. Het Comité wenst dit gesprek in het openbaar, transparant en niet besloten te voeren. Wij hebben niets te verbergen, zie daarvoor ook de website www.noordwijk-transparant.nl. Gezien de inhoud van het persbericht van het College eisen wij dit gesprek inmiddels ook vanuit onze zijde, omdat hierdoor de integriteit van het Comité en daarmee van de betrokken en verontruste burgers is aangetast.
Wij zien het openbare gesprek met het College met vol vertrouwen tegemoet, evenals de aangekondigde juridische stappen.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top