De Noord-Korea motie van PUUR en overige coalitiepartijen

In 2016 kwam ik op voor de daklozen van De Branding. Zelfs landelijk werden hierover vragen gesteld. Het college zette deze mensen op straat. De staatssecretaris antwoordde dat gemeente en centrumgemeente goede afspraken moeten maken. Die waren er niet. Uit een eigen evaluatie van gemeente Noordwijk bleek dat het college de regie niet had. Dus een bevestiging van de noodzaak van mijn inzet!

De Monitor

Eind 2017 hoorde ik via via van een nieuwe dakloze/thuisloze: een jonge moeder met kleine kindjes die nu overigens op de kandidatenlijst staat van een van onze lokale politieke partijen! Want het kan iedereen overkomen! En dan heb je echt wel even een beetje hulp nodig. Deze jonge moeder probeerde ik vanuit mijn netwerk bij te staan. Zij zelf had al contact met De Monitor van de NCRV vanuit een eerdere aflevering. De Monitor wilde een nieuwe uitzending wijden aan dit soort ‘huurdersproblemen’ ivm de vele spoedzoekers en stijgende woningnood. Vervolgens werd ik gebeld door de Monitor of ik informatie wilde verschaffen nav die kwestie rondom De Branding. Dat deed ik. Daarna vroegen zij of ik wilde meewerken aan die nieuwe uitzending, samen met deze jonge moeder. Uiteraard! Alle aandacht voor deze vergeten groep was en is welkom!! Het werd een goede uitzending, heel veel bekeken, want het verhaal van deze jonge moeder sprak de kijkers enorm aan!

Tot mijn grote verbazing werd ik op een dag gebeld door de fractievoorzitter van PUUR dat zij die raadsavond (februari ’18) wat vragen aan mij wilde stellen. Niets bijzonders, zei ze, ik hoefde mij niet voor te bereiden, het ging over de uitzending van De Monitor. Ik controleerde bij de griffie of dit mogelijk was. Dit kon slechts obv het slotartikel van het Reglement van Orde: dat de voorzitter in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, mag beslissen. Ofwel, dit viel buiten ons Reglement!

Nu moet u weten dat ik als raadslid de eed voor God heb afgelegd en mijn rol als volksvertegenwoordiger altijd de belangrijkste heb gevonden: alleen aan Hem en de kiezers ben ik verantwoording schuldig en absoluut (ook formeel) niet aan mederaadsleden! Een inwoner belde mij op met de waarschuwing ‘je gaat fel worden aangevallen vanavond’. Oké, dat betekende een goede voorbereiding, ook al was dat volgens genoemde fractievoorzitter van PUUR niet nodig..

In de raad die avond werd ik inderdaad bij monde van mw Visser, fractievoorzitter van PUUR, fel aangevallen – wat ook voelde als een persoonlijke aanval – ivm mijn deelname aan De Monitor! PUUR speelde het zelfs klaar, andere coalitiepartijen ertoe te brengen, om een soort motie van afkeuring tegen mij – als raadslid! – in te dienen! Met als reden dat terwijl zij als coalitie vele miljoenen aan sport en space besteedden om Noordwijk hogerop te stuwen in de vaart der volken, ik het waagde om Noordwijk in een ‘kwaad daglicht’ te stellen, door in mijn bijdrage aan De Monitor kritiek te hebben op gemeente Noordwijk (immers spoedzoekers onder het kleed veegden)!

Ik antwoordde met duidelijke tegenargumenten en ook op de vragen in eerste termijn van de andere coalitiepartijen. Op BO – die de raadsvergadering versloeg – werd direct door de hoofdredacteur uitermate verontwaardigd en kritisch gereageerd op deze ‘Russische toestanden’. Zelf noemde ik het al snel een ‘Noord-Korea-motie’ ivm het trachten mij de mond te snoeren als kritisch raadslid.

Heel mooi waren de enorm vele en positieve reacties, allereerst van landelijke media (Binnenlands Bestuur, Volkskrant, TV-west, Podkat oa), naast lieve hartverwarmende steun via facebook, mails enz. Dit kan dus echt niet, een kritisch raadslid de mond snoeren! PUUR deed dit echter gewoon, wat toch wel iets zegt over hun cultuur.. De andere coalitiepartijen deden daaraan mee, al gaven díe later in een lokale krant wel toe dat dit dit eigenlijk niet zo had gemoeten; PUUR echter niet..
De VVD deed aan deze poppenkast niet mee, omdat zij de vrijheid wèl hoog in het vaandel hebben.

Lenie Zoetendaal

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top