De burger en de politiek

Het huidige gemeentebestuur (met 4 zetels en een wethouder van LSN maar ook met 8 zetels en 2 wethouders van PUUR) en de burgers hebben een moeizame relatie met elkaar. Dat zie je aan de grote moeite die het kost om beleid tot stand te brengen waar burgers uiteindelijk blij mee zijn, aan de nogal eens verwarrende debatten op inspraakavonden, en zeker ook aan het enorme aantal bezwaarprocedures en klachtenprocedures dat de gemeente te verstouwen krijgen.

Partners in plaats van tegenstanders

We denken dat bestuurders en ambtenaren het graag anders willen aanpakken, want hun werk wordt alleen maar leuker en effectiever als de contacten met burgers goed verlopen. Burgers vinden een overheid die voor ze open staat ook veel leuker en effectiever.
Zou het niet beter zijn, als actieve burgers die invloed willen uitoefenen en afgevaardigden vanuit de overheid elkaar als partners zien in plaats van als tegenstanders? Het volgende plaatje is illustratief voor de huidige stand van zaken in Noordwijk.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top