College van Noordwijk hield meer dan 1000 besluiten geheim, reactie burgemeester, reactie PIN

Volgens de Gemeentewet moet het college van burgemeester en wethouders alle door haar genomen besluiten openbaar maken. De openbare besluitenlijsten van het college van Noordwijk blijken echter al vele jaren wel heel erg mager. Daarom heeft het Platform Initiatief Noordwijk (PIN) in september jl. een WOB-verzoek ingediend om alle besluiten vanaf 2014 alsnog boven water te krijgen. Hiertoe gedwongen heeft het college inmiddels met grote tegenzin ook alle tot nu toe geheim gehouden besluiten op de gemeentelijke website gepubliceerd. Het resultaat is schrikbarend. Het blijken er meer dan duizend te zijn!

WOB verzoek

Het huidige college stelt dat zij altijd zeer transparant is en alles openbaar maakt. Dat blijkt niet uit het wekelijkse aantal openbaar gemaakte collegebesluiten. Het PIN heeft daarom een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Blijkbaar zat het college met dit verzoek in haar maag want te laat, pas na zeven weken, kreeg het PIN antwoord. Het vermoeden dat er heel veel zaken werden achtergehouden klopte.
Er blijken ook zogenaamde “passief openbare” besluitenlijsten te zijn. Zogenaamd openbaar, maar alleen als je dit wist en ze opvroeg. Maar niemand wist ervan en dus bleven ze onder de pet! Natuurlijk wilde het college het PIN geen gelijk geven. Daarom werden alle “passief openbare” besluitenlijsten van de afgelopen 4 jaar opeens vorige week alsnog op de website van de gemeente geplaatst.

Meer besluiten geheim dan openbaar

Uit de alsnog actief openbaar gemaakte besluiten blijkt dat er per maand meer dan 30 besluiten, die gewoon openbaar hadden moeten zijn, door dit college werden achtergehouden. Totaal gaat het om meer dan duizend feitelijk geheim gemaakte besluiten. Dit aantal is zelfs groter dan het aantal openbaar gemaakte collegebesluiten. En dat allemaal onder leiding van de twee wethouders van PUUR NOORDWIJK die naar buiten toe de mond vol hebben over transparantie en openbaarheid.
Het college stelt in haar antwoord aan het PIN verder dat de “passief openbare besluitenlijsten” aan de gemeenteraadsleden zijn toegestuurd. Dit blijkt niet te kloppen; het college spreekt hier niet de waarheid. Alleen de fractievoorzitters kregen deze besluitenlijsten, maar onder geheimhouding. Zij mochten deze zelfs niet delen met de raadsleden van hun eigen fractie.

College handelt in strijd met de wet

Het PIN constateert dat dit college blijkbaar vier jaar lang in strijd met de wet gehandeld heeft. Het is niet voor het eerst. Eerder heeft PIN na een procedure van ruim twee jaar gelijk gekregen toen een WOB verzoek werd gedaan naar de overeenkomsten met van Rhijn Bouw in het kader van de grondtransacties en bebouwing van Bronsgeest en Offem-Zuid. In eerste instantie weigerde het College, met beroep op geheimhouding, de stukken ter beschikking te stellen. Uiteindelijk kreeg PIN gelijk en ontving de overeenkomsten alsnog; jaren na de besluitvorming. De resultaten hiervan hebben mede geleid tot de onthulling die de Raad Bouw vorige week deed. De Gemeente betaalde PIN een vergoeding in deze zaak om een rechtszaak te voorkomen.
Al met al weer een trieste conclusie. Dit college wil zo graag zaken geheim houden dat het wekelijks in strijd met de Gemeentewet heeft gehandeld. Daarmee zijn de Noordwijkse inwoners vier jaar lang gefopt!

College handelt in strijd met de wet

Het PIN constateert dat dit college blijkbaar vier jaar lang in strijd met de wet gehandeld heeft. Het is niet voor het eerst. Eerder heeft PIN na een procedure van ruim twee jaar gelijk gekregen toen een WOB verzoek werd gedaan naar de overeenkomsten met van Rhijn Bouw in het kader van de grondtransacties en bebouwing van Bronsgeest en Offem-Zuid. In eerste instantie weigerde het College, met beroep op geheimhouding, de stukken ter beschikking te stellen. Uiteindelijk kreeg PIN gelijk en ontving de overeenkomsten alsnog; jaren na de besluitvorming. De resultaten hiervan hebben mede geleid tot de onthulling die de Raad Bouw vorige week deed. De Gemeente betaalde PIN een vergoeding in deze zaak om een rechtszaak te voorkomen.
Al met al weer een trieste conclusie. Dit college wil zo graag zaken geheim houden dat het wekelijks in strijd met de Gemeentewet heeft gehandeld. Daarmee zijn de Noordwijkse inwoners vier jaar lang gefopt!

Reactie burgemeester in de Noordwijker

Rare draai aan zorgvuldigheid
We hebben op verzoek de passieve openbare besluitenlijsten op ons internet gezet. En toen werd er een rare draai aangegeven. Het verwijt dat het college besluiten achter heeft gehouden snijdt geen hout. Over elk besluit is de gemeenteraad geïnformeerd. De direct betrokkenen, daar waar noodzakelijk. De politie als dat wenselijk was. Sociale partners als het nodig bleek. Zorgvuldig openbaar bestuur betekent dat je niet alles direct op straat gooit. Passief openbaar heeft de afgelopen jaren net die bescherming gegeven die nodig is.

Stem niet op stemmingmakerij
Het effect van de passief openbare besluitenlijst was een zegen, want de raadsleden gingen met deze passieve besluitenlijst verstandig om. De lijst heeft bijgedragen aan een zorgvuldige besluitvorming met respect voor zakelijke en persoonlijke belangen van allen en alles waarover het college heeft gedebatteerd. Dat via de pers deze manier van werken waarin zorgvuldigheid centraal staat zo klakkeloos wordt gekaderd vind ik een slechte zaak. Laat u er niet door leiden. Stem op de inhoud en niet op de stemmingmakerij.’

Reactie voorzitter PIN

Geachte heer Rijpstra, beste Jan

Zojuist las ik jouw reactie op het stuk in de Noordwijker over het niet publiceren van alle besluiten van het College van B&W.
In de eerste plaats spreek ik mijn teleurstelling uit over het feit dat jij mij indirect beschuldigd van stemmingmakerij en in de tweede plaats dat jij als burgemeester een stemadvies geeft.

Feit is dat de Gemeentewet voorschrijft dat alle besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders openbaar zijn. Ik hoef hier het artikel niet te noemen, want dat heb jij zelf geciteerd in het antwoord op mijn WOB verzoek.
Het is dus strijdig met de wet dat het College van B&W onderscheid maakt tussen openbare, niet openbare en geheime besluitenlijsten. Dat was ook de kern van het artikel dat op de website van de Noordwijker werd geplaatst.

Als jullie direct op mijn WOB verzoek hadden gereageerd, in plaats van ruim zeven weken later, was dit niet vlak voor de verkiezingen naar buiten gekomen. Ik heb sterk de indruk dat het antwoord zo lang uitbleef, om het over de verkiezingen heen te trekken.

Nogmaals het spijt mij zeer dat jij nu de indruk wekt dat hier sprake was van stemmingmakerij.

Met vriendelijke groet

Hans Stol

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top