College B&W transparant?

In reactie op de KIES TRANSPARANT KRANT heeft de burgemeester een van de leden van het comité op 26 november om 12.43 u uitgenodigd op 27 november een gesprek te hebben met de burgemeester. Zie tekst hieronder:

Email

Goedemiddag,

De burgemeester zou graag een afspraak maken met het comité Noordwijk Transparant.
Op de website van uw comité heb ik gezien dat onderstaande personen o.a. deel uitmaken van het comité.

Alexandra Dik
Peter v.d. Holst
Lenie Scholten
Jacques v.d. Ploeg
Jacques de Lange

Daar ik niet beschik over de contactgegevens van de andere personen benader ik u met het verzoek  van de burgemeester. Hij zou graag het comité, of een afvaardiging daarvan, morgen om 09.00 uur ontvangen op het gemeentehuis. Uiteraard hoor ik graag van u of dat gaat lukken in een ieders agenda.

Met vriendelijke groet,
J.H. Jeanette Smittenaar-Heemskerk
Regiocoördinator/Bestuurszaken

Reactie vanuit het comité

Geachte mevrouw Smittenaar,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor een gesprek tussen de burgemeester en het Comité Transparant Noordwijk.
Helaas is het erg kort dag. We hebben meer tijd nodig om met het Comité, dat zoals u weet groeiende is, een datum te vinden om met de burgemeester in gesprek te gaan.
Gaarne zouden wij als datum 18 december plannen en wij stellen u voor dit gesprek in het openbaar, transparant en niet besloten te voeren.
Wanneer u hiermee akkoord gaat, vernemen wij graag van u het tijdstip, de locatie en de te agenderen onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

Persbericht

In de loop van de ochtend van 27 november kwam het College van B&W met het volgende persbericht.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk eist opheldering van de opstellers van de Kies Transparant Krant. De initiatiefnemers van dit ‘pamflet’ worden op korte termijn uitgenodigd voor een gesprek om tekst en uitleg te geven over de inhoud.

Valse aantijgingen
In de krant worden diverse aantijgingen over onoorbaar handelen van het college van B&W en specifiek wethouder Bakker gedaan. Het college is van mening dat deze aantijgingen nergens op zijn gebaseerd. Diverse suggesties zijn misleidend en feiten pertinent onjuist. Ook wordt in het krantje de integriteit van het college in twijfel getrokken. Het college neemt dit zwaar op. “Waar de gemeenteraadsverkiezing een feest van de democratie moet zijn, wordt dit door het verspreiden van valse aantijgingen ernstig ondermijnd”, aldus het college.

Op korte termijn uitgenodigd
De Kies Transparant Krant is een dag voor de verkiezingen op 20 november verspreid onder Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers als bijsluiter van de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad, huis-aan-huis bladen van Uitgeverij Verhagen. Het is uitgegeven door A. Dik, P. v.d. Holst, L. Scholten, J. v.d. Ploeg en J. de Lange, leden van het Comité Noordwijk-Transparant. Zij worden op korte termijn uitgenodigd om de juistheid van hun beweringen aan te tonen. Mocht dit hen niet lukken dan eist het college een uitvoerige rectificatie op de voorpagina van de genoemde huis-aan-huis bladen. In de rectificatie zullen zij alle valse beschuldigingen en onjuiste feiten moeten terugnemen en intrekken. Mocht aan dit verzoek niet worden voldaan, dan gaat het college over tot juridische stappen tegen het comité Noordwijk-Transparant.

Noordwijk, 27 november 2018
Het college van Burgemeester & Wethouders,

De reactie van het comité

Het bevreemdt ons dat het College een persbericht uitdoet gaan op 27 november, na onze reactie op de genoemde uitnodiging voor een gesprek op 27 november om 09.00. Tevens bevreemdt het ons dat het College in het persbericht een aantal namen van het Comité noemt, wetende dat dit slechts een deel van het Comité is.
Wij zien een openbaar gesprek met het College niet alleen met vertrouwen tegemoet, doch eisen dit gesprek, omdat het College van B&W door het persbericht de integriteit van het Comité en daarmee van de betrokken en verontruste burger heeft aangetast.

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top