Brief aan gemeente over strafbare beschuldiging weggestuurde wethouder

Persbericht 15-11-2021

Het boek van Noordwijks lokale politiek kent veel onfrisse hoofdstukken. Aan een van die hoofdstukken, het uit de duim gezogen rapport over ondermijning, is weer een bizarre bladzijde toegevoegd. Dit keer is het de weggestuurde wethouder, Henri de Jong, die grenzen van het bestuurlijk fatsoen verregaand overschrijdt.

Deze maand buigt de Gemeenteraad zich over een brief van Paul Brandjes over het wangedrag van Henri de Jong en de wijze waarop de Gemeenteraad zich keer op keer een rad voor ogen laat draaien. Aanleiding van de brief is de beschuldiging van ex-wethouder Henri de Jong.  In het Leidsch Dagblad van 25 september 2021 gaf De Jong aan, dat hij als wethouder ondermijnd zou zijn. Onder meer door Paul Brandjes. Hoe en wanneer dit ondermijnen heeft plaatsgevonden wil De Jong niet zeggen. Dit is al zo sinds april 2020, nadat hij te horen had gekregen, dat hij niet opgewassen was tegen de taken van het wethouderschap.

Jagen op eigen burgers

Ook toen had het hij het zonder enige concrete toelichting over ondermijning. Daarmee is en blijft het een oncontroleerbare, loze verdachtmaking vanuit de overheidssfeer. Iets waartegen een individuele burger zich nauwelijks kan verweren. “Noordwijk onwaardig,” concludeerde burgemeester Verkleij over deze praktijken. Met deze termen distantieerde de gemeente zich ook geheel en al van het illegale spookrapport “Ondermijning van de lokale democratie in Noordwijk”. In dit geheime document werden eveneens onschuldige burgers zonder enige grond beschuldigd van ondermijning.

Brutaal en bang tegelijk

Ondermijning is een serieus probleem in Nederland. Van frivole beschuldigingen moeten wethouders zich ver houden. De brutaliteit van De Jong hier, staat in schril contrast met zijn gebrek aan bestuurlijke moed inzake de nieuwbouw op de locatie van de Bowling aan de Duinweg te Noordwijk.  Met betrekking tot deze locatie stelde De Raad Bouwontwikkeling het plan voor om 50 starterswoningen te realiseren. Maandhuur: € 495,-. De Raad Bouwontwikkeling wilde het plan hiervoor graag uitwerken, mits de wethouder aangaf op voorhand niet tegen die 50 starterswoningen te zijn.

Plan starterswoningen gekild

Met een introductie vanuit het College zou het plan in ieder geval een eerlijke kans kunnen krijgen. Maar ondanks het schrijnend gebrek aan woningen voor jonge Noordwijkers, wilde wethouder De Jong helemaal niets zeggen of doen. Want misschien zouden sommige omwonenden liever niet 50 woonstarters in de buurt willen hebben. (Maar wel de 16 voorgestelde koopwoningen van 1 miljoen euro.) Zonder meer moet de visie van omwonenden serieus genomen worden. Maar van een wethouder mag toch ook verwacht worden, dat hij omwonenden wijst op een ander belangrijk aspect: wát als jouw kind een woning zoekt?

Omzeild en beduveld

Ondertussen is het in Noordwijk iedere keer weer de Gemeenteraad, die van de ene verbazing in de andere valt. Sommigen zijn echt verbaasd en anderen gespeeld. Het is de allerhoogste tijd dat bonafide raadsleden zich realiseren hoe ze nog steeds worden omzeild en beduveld. En vooral ook door wie. We zijn er nog lang niet met de transparantie in Noordwijk.

Bijlage: brief aan de Gemeenteraad dd 19 -10-2021

Neem contact op met Noordwijk Transparant

Het laatste nieuws

Deel deze pagina op uw social media en verspreid het tegengeluid!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll naar top